Free Cinema

Milují film a chtějí se o něj podělit se všemi – s dětmi, studenty, filmovými profesionály i amatéry.

V roce 2012 tak vznikla Free Cinema – vzdělávací a talentová platforma. Tvoří ji skupina filmařů, pedagogů a studentů filmových oborů. Společně vymýšlí projekty na pomezí filmové výchovy a práce s publikem. Snaží se diváky vzdělávat a kultivovat, vést děti k lásce k filmu a pomáhat talentovaným amatérům ve filmové tvorbě. Kdokoli tak může poznat filmové umění ve všech jeho podobách.

Free Cinema v Kasárnách realizuje přednášky Jak vidět film, má na starosti dramaturgii akcí Kino KK dětem a od ledna 2019 také pravidelné filmové a fotografické workshopy. 

Své dotazy směřujte na: alexandra@freecinema.cz

Více na: www.freecinema.cz

free_cinema