Diskuse

ÚSTR —Obrazy doby po sametu

18. 2.
od 18.00

V úterý 18. února od 18 hodin proběhne komponovaný diskusní večer s názvem „Obrazy doby po sametu“.
Český film si v devadesátých letech prošel zásadním přerodem. Privatizace Barrandova, vznikající soukromé produkční společnosti a fascinace západní popkulturou bezesporu ovlivnily českou filmovou tvorbu. Společně s proměňujícím se produkčním kontextem se měnila i filmová estetika a socioekonomická dimenze transformačních procesů se stala častým námětem pro filmové tvůrce. O čem filmy tematizující raně polistopadovém období vypovídají? Jak lze jejich výpověď z dnešní perspektivy interpretovat? V rámci komponovaného diskusního večera tak bude možné filmovému „bizáru“ devadesátých let věnovat analytickou pozornost.

Program:

18:00 Výklad Jaroslava Pinkase za doprovodu filmových ukázek
18:30 Panelová diskuze
20:00 Projekce filmu Městečko (2003)

50 Kč

vstupenky: https://goout.net/cs/jine-akce/obrazy-doby-po-sametu/xawhf/+dkinp/