Výstava

Urban jungle —Pohledy na město v současné ilustraci

17. — 31. 7.

Jak se žije ve městě v roce 2020? Jak se proměnila v posledních letech urbánní krajina a její obyvatelé? Kdo je dnes v centru města jako doma a jak se mohou k veřejnému prostoru vztahvat ti ostatní? Otázky urbanizace, gentrifikace, kolektivizace a sharingu, právo na město, nová divočina a další témata spojená s městem očima patnácti mladých ilustrátorů z Čech i zahraničí v limitované prodejní sérii riso & síto plakátů. Vernisáž výstavy uvede urbánní antropolog Michal Lehečka.

Vystavující:
Alexander Medel Calderón
Karla Gondeková & Michael Dolejš
Thomas Hedger
Ed Cheverton
Jindřich Janíček
Tomáš Javůrek
Marlene Krause
Patrick Kyle
Nikola Logosová
Barbora Müllerová
Martina Pauková
Eric Reh
Jack Snelling
Paul Waak
Yeye Weller

Ve spolupráci s Kasárny Karlín a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádá časopis Fůd.
Projekt číslo UJEP-SGS-2019-46-002-2 byl podpořen grantem v rámci studentské grantové soutěže na UJEP.
Titulní ilustrace: Yeye Weller