Mezipatra uvádí

Diskuse Movie Barf debata s Tbilisi Pride & Dokud se tančí

7. 8.
od 19.00

Program začíná vždy diskuzí od 19:00 s následnou projekcí od 21:00. Diskuze se svačinami jsou zdarma, na projekce platí dobrovolné vstupné.

CZ + ENG tit.

Zajímá vás, jaká je současná situace LGBTQ+ komunity v Gruzii? Více se o téhle krásné zemi můžete dozvědět na online debatě Ryana z Movie Barf se zástupkyní Tbilisi Pride. Tématem bude také švédsko-gruzínské drama a hit Mezipater Dokud se tančí, které právě teď běží v kinech!

□ PROJEKCE: Dokud se tančí
Gruzie, Švédsko, Francie / 106 min
Tanec je Merabovou jedinou vášní. Místo v hlavním souboru tělesa gruzínského národního tance navíc v chudé a konzervativní zemi představuje možnost zajištění a dveře do svobodnějšího světa. Jenže úspěch neznamená jen neustávající dřinu, ale i nemožnost odhalit pravé city, pokud jdou proti ideálu, že pár tvoří muž a žena. Vše se pro Meraba začíná komplikovat, když se v souboru objeví talentovaný nováček Irakli. Vzájemná řevnivost ale brzy přeroste v blízkost, která navzdory očekávání okolí dovede mladého chlapce k sebeuvědomění, osvobození a skutečnému sebevyjádření.

□ DISCUSSION: Movie Barf debate with Tbilisi Pride - in English!
Are you interested in the current situation of the LGBTQ+ community in Georgia? You can learn more about this beautiful country in the online discussion between Ryan from Movie Barf and the Tbilisi Pride representative. One of the topics will also be the Swedish-Georgian drama and Mezipatra's hit, And Then We Danced, which is in cinemas right now!

□ SCREENING: And Then We Danced
Dancing is Merab‘s only passion. Being a member of the Georgian National Ensemble also represents security and a door to the free world in this poor and conservative country. But the success means not only endless toil, but also the impossibility to uncover one‘s true feelings if they go against the ideal that a couple consists of a man and a woman. Merab's life starts getting complicated when a talented new dancer named Irakli joins the ensemble. Their rivalry soon transforms into closeness that, despite social expectations, leads the young man to self-realization, liberation, and true self-expression.