Premiéra krátkých studentských filmů

5. 9.
17.30–21.00

Free Cinema uvádí: Premiéra krátkých studentských filmů–absolventů filmového kurzu Jak stvořit film? společnosti Free Cinema za školní rok 2016/2017.

Jak stvořit film? je celoroční intenzivní cyklus přednášek a seminářů, kterým prochází každý rok mezi třiceti až čtyřiceti studenty. Ti získávají po absolvování kurzu silný impuls, který řadu z nich přivádí ke studiu filmu, autorské tvorbě, anebo renesanci jejich diváckých návyků.

Od září otevíráme nový cyklus praktických seminářů (Jak stvořit film?), i teoretických přednášek (Jak vidět film?), které prohlubují znalosti účastníků o faktografické a analytické souvislosti.

Uvidíte například:
Satisfakce–Lucie Rušková
Poklad–Sivia Gregorová
_________________________
Vstupné dobrovolné