Pískoviště, lezecká stěna a herní plocha jsou volně k dispozici. Prosíme nepouštějte na písek své psy, vyhýbejte se pískovišti se sklem a nekuřte na něm. Děkujeme

Pískoviště Kasárna Karlín