Marek Delong & Anna Slama – Femme Fatale Brewery

10. 8. — 10. 9.
18.00-22.00

+ nástěnná malba / mural from Leon Eisermann
kurátor / curated by Lumír Nykl
výstava potrvá do / exhibition on view until: 10. 9. 2017 
otevřeno stř–ned 14–20.30 / open wed–sun 2–8.30 PM

CZ/

« V kotlíku bublá slad, který dívka obezřetně míchá. Pára prostupuje jejími vlasy a pohrává si se stíny v šeru, které v zápalu tance vyzařují porozumění. Cítí že zraje, pomalu se do ní vlévá život a vitalita. Nikam ale nespěchá, ví že mezi stíny je i jeden zlověstný, neznámá negace kterou však respektuje, protože ví že ona sama má velkou moc. » 

Zpod rukou Anny Slamy a Marka Delonga povstávají monstra muzeální velikosti, které navozují šokově terapeutické deviantartové halucinace. Objekty vyvázané ze služebného postavení si berou zpět odpíranou pozornost. Metrážová látka, zátěžový koberec, kašírovaný papír, hliněný substrát, mosazné pláty. Materiály a techniky využívané příslovečnými “pracovními činnostmi” v mentálním nastavení emancipované “tvůrčí dílny” s nízkoprahovým smyslovým a emocionálním účinkem souvisí s fascinací manickým a nadšeneckým obráběním tradičních modelovacích hmot. Vzorem je práce s dřevem v sochařských contestech s motorovou pilou nebo zápas se železem v pseudostředověkém new age “uměleckém kovářství”. Zvolené prostředky jsou radikální odpovědí na hi-tech vycizelovanost první poloviny tohoto desetiletí, ale i touhou po a zásluhou na návratu expresivity, romantické iluzornosti a lyrické smyslnosti.

Lumír Nykl

EN/

« In the kettle bubbles malt, which the girl carefully mixes. Steam penetrates her hair and plays with the shadows in the dim light, from which, in the fervor of dance emanates comprehension. She feels mature, life and vitality slowly flowing inside her. But she doesn’t rush, she knows between shadows there is also one foreboding, an unknown negation she respects, because she knows its power. »

Lumír Nykl

PARALLEL EVENT: Adam Ulbert - Thalassa I. / subliminal intruder