Přednáška Martina Čiháka – Sovětská škola montáže

7. 11.
15.30

Přednáška Martina Čiháka – Sovětská škola montáže, přihláška a kompletní program na:
Freecinema