Výstava

David Vojtuš: X3 + Justyna Górowska: 69

27. 4. — 3. 6.
19.00

27. 4 - 3. 6. 2018

David Vojtuš: X3

David Vojtuš v Karlín Studios naváže na své poslední projekty, kde pracoval s PVC pytli naplněnými tekutinou. Od minimalistických site specific intervencí se ale tentokrát jeho pozornost přesune k čirému povrchu těchto plastových objektů, který se promění na linorytovou matrici. Vojtuš opakovaně rozvíjí téma dekonstrukce svých získaných uměleckých dovedností. Je to proces, ve kterém jsou konzervativní kontury grafických technik neustále rozmývány, což jim znovu umožňuje stát se umělecky subverzivními.

27. 4 - 3. 6. 2018

Justyna Górowska: 69

Justyna Gorowska je performační umělkyně, jejíž tvorba se zaměřuje na vyvážení posthumanistického stavu. Její tvorba zkoumá nový model života, ve kterém se lidstvo může vyvíjet po svém privilegovaném místě ve vesmíru. Jemné, drahocenné objekty, videa, instalace a performance jsou založeny na přesvědčení, že kultura vytváří lidi, že kultura je jen další úroveň přírody vytvořená v evoluci. Umění je biologické. 
 

vernisáž: 27. 4. 19.00