PKF – PRAGUE PHILHARMONIA


série open-air koncertů

V případě dotazů volejte na infolinku +420 704 055 972.

V červnu oslaví kulturní centrum Kasárna Karlín druhé výročí. Při této příležitosti v areálu proběhne série šesti výjimečných koncertů pod širým nebem se čtyřicetičlenným orchestrem a mladou dirigentskou hvězdou Jiřím Rožněm. Přenesme umění z uzavřených koncertních síní do veřejného prostoru!

🎫 Vstupenky ke koupi zde

Neprodané vstupenky budou k dostání na místě v den konání koncertu, prodej začíná v 19.00, na sobotní odpolední koncert pak od 15.00. 

FB událost
 

Program:

W. A. Mozart: Don Giovanni (předehra)

B. Martinů: Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr H 337

L. van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur op. 92
 

Obsazení:

Stanislav Svoboda – viola

Jiří Rožeň – dirigent

pkf

🎫 Vstupné:

večerní koncerty (od 21:00)

základní vstupné: 620,-

snížené (děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři, TP, ZTP, ZTP/P): 430,-
 

odpolední koncert (22. 6. od 17:00)

základní vstupné: 510,-

snížené (děti do 16 let, studenti do 26 let, senioři, TP, ZTP, ZTP/P): 300,-

 

Program večerních koncertů:

 • W. A. Mozart: Don Giovanni (předehra), B. Martinů: Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr H 337 (30 minut)

 • pauza (30 minut)

 • 2. polovina: L. van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur op. 92 (45 minut)

 

Program odpoledního koncertu:

 • W. A. Mozart: Don Giovanni (předehra)

 • L. van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur op. 92

Areál Kasáren bude návštěvníkům se vstupenkami otevřen dvě hodiny před začátkem koncertů. Pro ostatní návštěvníky budou prostory uzavřeny.

Podmínky:

 • Místa v hledišti nejsou číslována.

 • Návštěvník se musí na místo konání akce dostavit nejméně 10 minut před začátkem koncertu. V opačném případě má pořadatel právo návštěvníka nevpustit do areálu a vstupenka propadá.

 • Při koupi zlevněné vstupenky (děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři, TP, ZTP, ZTP/P) je při kontrole vstupenek nutné předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě.

 • Pořadatel je oprávněn upravit čas začátku či průběh koncertu.

 • Pořadatel je oprávněn změnit program či obsazení.

 • Pořadatel je oprávněn zrušit či přesunout akci kvůli špatnému počasí.

 • Neprodané vstupenky budou k dostání na místě v den konání koncertu od 19:00 do 20:00, na sobotní odpolední koncert od 15:00 do 16:00.

 • Zakoupené vstupenky nelze vracet ani vyměňovat.

 • Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že pořadatel akci zruší.

 • Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek: a) pokud byla vstupenka zakoupena na místě konání akce, bude zákazníkovi vrácena plná cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil. b) pokud se jedná o vstupenku zakoupenou přes GoOut, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace způsobem, kterým byla vstupenka zákazníkem uhrazena.

 • Pokud je koncert zahájen a bude po více jak 20 minutách předčasně ukončen z důvodů nepřízně počasí či důvodů vis maior, ztrácí majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného.

 • Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu a místo.

 • Vstupenka opravňuje k jednomu vstupu na akci, po opuštění místa konání pozbývá platnosti.

 • Návštěvník koncertu musí respektovat pokyny pořadatelů.

 • V průběhu koncertů je zakázáno fotografování a pořizování audio či video záznamů.

 • Do areálu v době koncertu není povolen vstup se zvířaty.

 • V průběhu koncertů je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření.

 • Návštěvník festivalu je povinen zaujmout své místo v hledišti 10 minut před začátkem koncertu. Po zahájení koncertu nebude přístup do hlediště povolen až do oficiální přestávky.

 • Je-li návštěvníkem koncertu dítě, které narušuje průběh akce, je zákonný zástupce nebo doprovod dítěte povinen po upozornění pořadatele okamžitě opustit místo konání koncertu.

 • Návštěvníkům koncertů je zakázáno přemísťovat židle v hledišti. Návštěvník je povinen akceptovat rezervace učiněné pořadatelem.

 • Do areálu je zakázáno vnášet vlastní alkoholické i nealkoholické nápoje a občerstvení.

 • Platí zákaz vnášení a používání zbraní, nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a omamných látek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně, laserových ukazovátek… atp.

 • Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání pracovníků bezpečnostní agentury či pořadatelské služby. V případě odmítnutí kontroly nebude návštěvník do prostor akce vpuštěn.

 • Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s výše uvedenými pořadatelskými podmínkami.