Diskuze

Shared Cities Ideas Yard: Prostory Produktivity

10. 9.
od 19.00

Panelová diskuze SHARED CITIES IDEAS YARD: Spaces of productivity se koná v rámci projektu Shared Cities: Creative Momentum.

Jak vytvořit „prostory produktivity“, místa, která v nás zanechávají prostor pro zvědavost, kritické myšlení, kreativitu a spolupráci? A jakou roli při jejich tvorbě hraje urbanismus a aktivismus? Srbské organizace BINA (Beogradska internacionalna nedelja arhitekture) a Škograd představí příklady z Bělehradu a o zkušenosti z pražského prostředí se podělí kulturní centrum Kasárna Karlín.

Panelová diskuze se koná v rámci série akcí Shared Cities Ideas Yard, kdy experti z evropských zemí přijíždí do Prahy představit nové přístupy v městském plánování, sdílené správě a dlouhodobé angažovanosti v rámci komunit.

Jazyk: Angličtina | Language of event: Englisch
Vstup: Zdarma | Entry free

EN

SHARED CITIES IDEAS YARD: Spaces of productivity

How to create “spaces of productivity”, places where people can meet and that provide room for curiosity, critical thinking, creativity and collaboration? What kind of role do urbanism and activism play in their creation? The Serbian organizations BINA and Škograd together with the Czech cultural center Kasárna Karlín will present examples from Belgrade and Prague.

SharedCities:CreativeMomentum (SCCM) is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Česká centra/Czech Centres (CZ), reSITE Festival (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.