Diskuze

Kultura a komunita v Karlíně včera, dnes a zítra

1. 12.
od 16.00

neděle 1. 12.—16.00—Garáže
Panelová diskuze o kulturně-komunitním rozvoji v Karlíně v minulosti a dnes

Akce projektu Paměť města, který mapuje gentrifikaci v pěti pražských čtvrtích i aktivity v oblasti alternativního komunitního rozvoje gentrifikovaných čtvrtí v minulosti a dnes. Panelová debata by měla být jednak inspirace (nejen) pro další čtvrti, na něž je projekt zaměřen, ale i příležitost setkání obyvatel čtvrti a informovanost o možnostech zapojení se do komunitního a kulturního dění v místě bydliště.

Program
16:00–16:30: zahájení panelové debaty a představení účastnic a účastníků

16:30–17:30: kultura a komunita v Karlíně včera, dnes a zítra: ohlédnutí za minulostí, reflexe současnosti a vyhlídky do budoucna

17:30–18:15: debata s publikem

18:15–18:30: závěrečné shrnutí debaty a rozloučení

VSTUP ZDARMA