Mezipatra uvádí

5. 8. Diskuse: Životy LGBTQ+ lidí v Čečensku a okolních oblastech

5. 8.
od 19.00

Program začíná vždy diskuzí od 19:00 s následnou projekcí od 21:00. Diskuze se svačinami jsou zdarma, na projekce platí dobrovolné vstupné.

□ DISKUZE: Životy LGBTQ+ lidí v Čečensku a okolních oblastech
Situace v Čečensku je pro LGBTQ+ lidi v posledních letech více než hrozivá. Ukazuje to výstižně dokument Vítejte v Čečensku, který byl na letošním Jednom světě oceněn Zvláštní cenou za odhalování porušování lidských práv. O tom, jaké to je být z LGBTQ+ komunity v Čečensku a přilehlých oblastí, jaké možnosti obrany nebo úniku lidé mají a proč jsou zrovna oni tak krutě stíháni, si budete moci promluvit přímo s lidmi, kteří v oblasti žili nebo působili. Jedním z panelistů bude Zakir Mogamedov, aktivista a žurnalista z Dagestánu, který působí mimo jiné jako přispěvatel rádia Svobodná Evropa. Pořádáno ve spolupráci s festivalem Jeden svět.

□ PROJEKCE: Vítejte v Čečensku
Premiérová projekce Promítej i ty! - večer ve spolupráci s festivalem Jeden svět.
USA / 107 min
Během posledních let čečenské bezpečnostní složky zavedly nekompromisní krvavou politiku vůči gayům a lesbám. Zatýkání a fyzické tresty jsou na denním pořádku. Na rozvracení rodin a ničení lidských životů v režii státu mohou občané obvinění z homosexuality reagovat jen s největšími obtížemi, většinou urychlenou emigrací. Dokument Davida France uvedený nejen na letošním Sundance sleduje cestu těch, kteří se stali oběťmi represí, a také těch, kteří se jim rozhodli pomoci na osobní i společenské rovině. Pořádáno ve spolupráci s festivalem Jeden svět.

□ DISCUSSION: LGBTQ+ people in the region of the former Soviet Union and Russia
The situation in Chechnya is becoming more than horrible for LGBTQ+ people during the last few years. The winner of Special Mention at this year’s One World Festival in the category that spreads human rights awareness, documentary Welcome to Chechnya, is a clear proof of it. What does it mean to be part of LGBTQ+ community in Chechnya and surrounding areas and what kind of defence or escape options do they have? You can talk about these questions with people who lived or helped there. One of the panellists is Zakir Mogamedov, journalist and activist from Dagestan.

□ SCREENING: Welcome to Chechnya
Premiere screening as a part of Get your Audience! - project of One World Festival.
In recent years, the Chechen security forces have implemented an uncompromising and bloody policy towards gays and lesbians. Arrests and physical punishments are commonplace. Citizens accused of homosexuality can respond to the state's destruction of lives and families with the greatest difficulty, usually by rapid emigration. David France's documentary screened at this year's Sundance Festival follows the path of those who have been the victims of repression and those who have decided to help them. Organized in cooperation with One World FF.