Free Cinema

Malí fotografové

27. 6.
od 14.00

Pro děti pro děti od 7 do 12 let. Děti se naučí nejen dovednostem technickým, jako je navíjení filmu do fotoaparátu či správné zaostřování na fotografovaný předmět, ale také budou rozvíjet své estetické vnímání soustředěním se na kompozici fotografie, na světlo, trpělivým čekáním na správný moment. Dětem se tak odhalí jedinečnost analogové fotografie, která je v dnešní době Instagramu, Photoshopu a sdílení upravených fotografií z mobilních telefonů pozapomenuta.
Ve druhé části se děti seznámí také s alchymií při vzniku samotné fotografie (neplatí u Muzea Karla Zemana). V improvizované temné komoře si vyzkouší výrobu tzv. fotogramu – obrazu, který je vytvořen na citlivém foto papíru za pomocí malých předmětů různých tvarů, několika vteřinového osvětlení a následného ponoření papíru do chemie pro vyvolání fotografie – vývojky a ustalovače. Každý si pak domů odnese svůj vlastní fotogram, spoustu nových zkušeností a radost ze společné tvorby.

V následujících dnech e-mailem obdrží naskenované snímky, které na kurzech vyfotografovaly a my pak dle přání vyvoláme i konkrétní fotografie. V ceně kurzu je zahrnut také veškerý materiál, zapůjčení fotoaparátů, vyvolání a naskenování filmů (případné zhotovení fotografií se doplácí extra dle konkrétních přání).

Více informací na: https://www.freecinema.cz/verejnost/mali-fotografove/