Procházka na téma – Příroda ve městě

24. 10.
17.00 – 18.00

Michaela Zemková: Příroda ve městě (změť přírodovědně- historicko-antropologického vyprávění o  tom, jak na nás prokukuje živý svět skrz staré zdi, dlažební kostky, povětří... stačí obejít jeden karlínský blok kol dokola a dívat se tam, kam se obvykle nedíváme)  

Sraz u vchodu, následně obejdeme kasárna okolo bloku dokola, což zabere cca 1h

Na území města Prahy nežije a nežil člověk nikdy sám jako jediný živý tvor. Od svých prvopočátků poskytovala tato rostoucí metropole bydliště přemnohým živým tvorům, kteří lnuli k svému městu stejnou příchylností jako my. O mnohých víme, rádi je vidíme a jejich osudy nás zajímají. Ale velká většina vede svůj život stranou naší pozornosti, ukrývá se v temnu noci a nechce býti viděna. Jiná přicházejí jen na čas, potěší se pobytem v pražských zdech a zase odcházejí. Některá zvířata, která bývala v Praze hojná, postupně město opustila, ale přistěhovali se zase návštěvníci noví, kteří se dříve velkoměsta báli. Příčinou toho bylo město, které se neustále měnilo. 
Prof. Julius Komárek: Neznámá tvář Prahy, 1941