Diskuze

Na vlastní nohy

16. 1.
od 9.00

Na vlastní nohy aneb cesta osamělých „pasažérů“


Diskusní fórum na téma emancipace dospívajících dětí, které opouštějí náhradní rodinnou péči.


9:00 – 9:30 REGISTRACE


9:30 – 9:50 ÚVOD
1. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, Katedra sociální práce FF UK
Krátká reflexe vývoje posledních deseti let, jehož výsledkem je dvojkolejný systém pro mladé
dospělé, kteří prošli náhradní rodinnou výchovou.
2. PaedDr., Bc. Jana Koubová, předsedkyně Federace dětských domovů - děti odcházející
z dětských domovů, absolventi ústavní výchovy.
3. Marcela Dědová, viceprezidentka Asociace náhradních rodin ČR, z. s. (ANR ČR, z. s.) - děti
odcházející z pěstounské péče.


Panely
1. Dostupnost samostatného bydlení
2. Získání stálého zaměstnání
3. Podpůrný mentoring jednotlivcům i mladým rodinám
4. Překonávání předsudků o dětech, které prošly náhradní rodinnou péčí


Čtyři panely představují zásadní témata, jejichž řešení je klíčové pro to, aby osamostatnění
mladých dospělých odcházejících z náhradní rodinné výchovy - dětských domovů i
pěstounské péče bylo úspěšné.
V závěru každého panelu se uskuteční diskuze s publikem.
Moderátorka diskusního fóra Lenka Svobodová

9:50 – 11:00 PANEL 1
1. Dostupnost samostatného bydlení

 • Plzeňský kraj – Mgr. Věra Šašková a Mgr. Hana Schimmerová. Prezentace úspěšné spolupráce v regionu.
 • Starosta obce Chanovice Petr Klásek. Obec spolupracuje s DD Kašperské Hory a poskytla byty.
 • Dětský domov Kašperské Hory - PhDr. Marie Kučerová
 • Cesta pro rodinu, ředitelka Dana Hubálková, Žamberk. Organizace sdružuje preventivní programy pro rodiny, Dům na půl cesty, Azylový dům a krizovou pomoc. Spolu s Kateřinou Adamcovou, vedoucí Domu na půl cesty, představí zkušenosti s doprovázením dětí v různých etapách osamostatňování po odchodu z pěstounské péče.

11:05 – 11:20 COFFEE BREAK

11:20 – 12:30 PANEL 2

2. Získání stálého zaměstnání

 • Nadace Terezy Maxové – Petra Visscher, manažerka projektu „To dáš“ zaměřeného na zaměstnávání dětí z náhradní výchovy, jak z pěstounské péče, tak i z dětských domovů, zároveň představí nový výzkum na toto téma.
 • Yource Chance o.p. s. Ing. Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka organizace a vedoucí projektu Začni správně, představí dva zaměstnavatele oceněné Bílou vránou, kteří dávají pracovní příležitost dětem z náhradní výchovy.
 • Nadační fond Albert, Petra Režná.
 • Medesa, skupina firem obchodu a služeb s centrem v Poličce, se zaměřením na laboratorní technologie pro zdravotnictví a vědu-výzkum. Ředitel Otakar Klepárník.
 • Nadání a dovednosti o.p.s., ředitelka Linda Hurdová.

12:30 – 13:30 OBĚD

13:30 – 14:50 PANEL 3


3. Podpůrný mentoring jednotlivcům i mladým rodinám

 • Nadační fond Veroniky Kašákové
 • Veronika Kašáková vystoupí s osobním svědectvím o samotě a těžkých začátcích po opuštění dětského domova a představí novinky o aktivitách její nadace.
 • Dejme dětem šanci o.p.s, ředitelka Michaela Chovancová představí projekt „Pomoz mi do života …” na podporu mladých lidí odcházejících z dětských domovů, jehož součástí je nově také podpora mladých dívek umístěných do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Ty v současném systému zůstávají po 18. roce zcela bez pomoci.
 • Your Chance o.p.s., ředitelka Jana Merunková pohovoří o finanční gramotnosti/negramotnosti mladých absolventů náhradní výchovy, problému raného zadlužení a o preventivních a podpůrných projektech pro tuto skupinu.
 • Liga otevřených mužů a jejich projekt Patron, podporující mladé muže opouštějící dětské domovy a výchovné ústavy- manažer projektu Lukáš Talpa

14:50 – 15:05 COFFEE BREAK

15:00 – 16:30 PANEL 4


4. Překonávání předsudků o dětech, které prošly náhradní péčí

 • Bílá vrána, osobní svědectví - příběh Niki, která prošla náhradní výchovou a odvážně se postavila na vlastní nohy, oceněna Bílou vránou.
 • Olga Vernerová, ředitelka Dětského domova Solenice. Příspěvek o dlouholeté zkušenosti, že vše je o lidech, při dobré komunikaci, spolupráci a ochotě pomoci předsudky odpadávají. Svědectví jednoho z dospělých dětí.
 • Letní dům, z. u. ; ředitel Jan Bárta. O špatném obrazu potřeb mladých dospívajících z náhradní výchovy šířeným napříč společností, který vytváří řadu předsudků a komplikuje fundraising i PR tohoto tématu.
 • Jurta, o.p.s. Děčín, organizace akcentuje komplexní a dlouhodobou podporu mladých lidí odcházejících z náhradní výchovy. Vedoucí sociálních služeb a projektů Zuzana Thürlová se zamyslí nad možnými předsudky samotných pomáhajících vůči těmto dospívajícím, které je mohou zásadně limitovat v procesu osamostatňování, a také nad vzájemnými předsudky mezi aktéry pomoci, které vytvářejí obtížně překonatelné bariéry.
 • Mimo domov, dobrovolnická organizace. Martina Prášilová a Klára Chábová o síťování pomáhajících organizací a státního sektoru, o projektech Filmová Tour a Sociální inkubátor.
 • Plzeňský kraj – zkušenosti s médii při vytváření předsudků a informačních zmatků.
 • Advokační fórum Nadace OSF - Petr Machálek, prezentace projektu  "The Good Lobby“, který napomáhá NGO dosahovat systémové změny v oblasti, jíž se zabývají.

17:30 projekce dokumentárního filmu Pasažéři spojená s diskusí s režisérkou Janou Borškovou.

Dramaturg diskusního fóra Na vlastní nohy Mgr. Lenka Svobodová