Soutěž

Český videosalon

6. 4.
od 18.00

sobota 6. 4.—18:00—filmový sál

Český videosalon: krajské kolo PRAHA

Krajské kolo celostátní soutěže amatérských filmů. Filmy soutěží v kategoriích: dokumenty, reportáže a publicistika, hrané snímky, experimentální snímky, videoklipy, snímky filmových škol. Délka soutěžních snímků je do dvaceti minut a po odpromítání jednotlivých sekcí bude následovat zpětná vazba od poroty. Podrobnosti ke všem krajským kolům i celostátní soutěži naleznete na webu www.filmdat.cz

Lístky k dostání zde.