Prague Biennale Project

Magic Carpets vol II.

24. 5. — 8. 6.

Jaký druh reciprocity je charakteristický pro vztah mezi veřejným a soukromým? Jakým způsobem prostor formuje denní rituály jeho uživatelů? Jakou roli plní umění ve veřejném prostoru? Jak vznikají monumenty a manifestace kolektivní paměti?

Výzvou tohoto projektu je nabídnout několik pohledů na rozhraní mezi veřejným a soukromým, osobním

a sdíleným prostorem - místem i mentálním rozpoložením, a pokusit se o to vnímat město jako obrazový prostor a jazykový systém, jenž do jisté míry programuje naše životy.

Více na www.magiccarpets.cz/.