Mezipatra uvádí

Speed dating & Nina PL + CZ & ENG tit

4. 8.
od 19.00

Program začíná vždy diskuzí od 19:00 s následnou projekcí od 21:00. Diskuze se svačinami jsou zdarma, na projekce platí dobrovolné vstupné.

□ SPEED DATING
Láska je láska, když chodí holky s holkama… Pro všechny nezadané jsme připravili oblíbený speed dating, na kterém můžete potkat třeba tu pravou. A když ne, tak se u toho rozhodně skvěle pobavíte. Akci moderuje naše Bára Šichanová. Těšíme se na vás!

□ PROJEKCE: Nina
Polsko / 129 min
Z nešťastného manželství může Ninu vysvobodit už jen dítě, ale najít v katolickém Polsku náhradní matku je nelehký úkol. Vpád krásné Magdy do jejího života proto vypadá jako nečekaný zázrak, který může trápení zvrátit. Možná ale jiným směrem, než si Nina myslela. Radost jí totiž nepřináší vidina maličkého, ale přítomnost nespoutané Magdy, ke které má blíž než ke svému manželovi. Co pro Ninu znamená šťastný konec: najít novou lásku, nebo mít dítě?

□ SPEED DATING
Love is love when girls date girls… For those who‘re single, we‘ve prepared the popular speed dating where you might meet the one. And even if not, you‘ll certainly have a great time. The event is hosted by our Bára Šichanová. We‘re looking forward to seeing you!

□ SCREENING: Nina
Only a child can save Nina from her unhappy marriage, but to find a surrogate mother in Catholic Poland is not easy. When beautiful Magda storms into her life, it looks like an unexpected miracle that can put a stop to the suffering. However, it might be in another way than Nina thought – she isn‘t filled with joy by the vision of the baby, but by the presence of the wild Magda, to whom she feels closer than to her husband. What would be a happy ending for Nina: finding new love, or having a child?