Mezipatra uvádí

Diskuse: Queer vzdělávání v Česku & Adam ENG + CZ tit

6. 8.
od 19.00

Program začíná vždy diskuzí od 19:00 s následnou projekcí od 21:00. Diskuze se svačinami jsou zdarma, na projekce platí dobrovolné vstupné.

□ DISKUZE: Queer vzdělávání v Česku
Jaké to je procházet základkou a být queer v českých městech a vesnicích? Kolik informací mají učitelé, a kolik studenti? Jaké stereotypy stále přežívají v hlavách studentů a čeho se obávají? Diskuzní panel nabídne pohled do vzdělávacích programů “Mezipatra na školách” a probere otázky vzdělávání o genderu a sexualitě.

□ PROJEKCE: Adam
USA / 95 min
Když osmnáctiletý, po dobrodružství prahnoucí Adam přijede navštívit svou sestru do New Yorku, otevře se mu možnost poznat queer svět, do kterého by nejspíš sám od sebe nenakouknul. Navíc potkává okouzlující Gillian. Mezi oběma je značná sympatie, ale má to jeden háček: Gillian se domnívá, že je Adam trans. Přijďte se podívet na vítězný snímek QFF Mezipater 2019: Adam, americkou indie komedii o důležitosti přátelství a vzájemné toleranci nejen v queer komunitě.

□ DISCUSSION: Queer education in Czechia
What is it like to go through elementary school in Czech towns and villages as a queer person? How much information do the teachers have, and how much the students? What stereotypes are still alive in the the students‘ heads and what are they afraid of? The discussion panel will offer an insight into the “Mezipatra at Schools” educational programs and will discuss the issues of education on gender and sexuality.

□ SCREENING: Adam
When eighteen-year-old Adam longing for an adventure comes to visit his sister in New York, it opens up a possibility to see the queer world he wouldn‘t probably encounter on his own. Moreover, he meets the enchanting Gillian. They really like each other, but there‘s a catch: Gillian thinks Adam is trans. Come and see the winning film of Mezipatra QFF 2019: Adam, an American indie comedy about the importance of friendship and mutual tolerance not only within the queer community.