Free cinema

Jak vidět/stvořit film

29. 9.
od 16:30

Chcete se naučit pracovat s kamerou, svítit filmovou scénu, stříhat, ovládat barevné korekce, psát literární a technický scénář, režírovat, a nebo se zdokonalit ve filmové analýze a dějinách? Free Cinema otevírá již osmý ročník celoročních filmových kurzů Jak vidět a Jak stvořit film. Filmař musí být komplexní osobnost – proto se pro formát našich kurzů osvědčil intenzivní roční cyklus, během kterého dostanete prostor najít si své místo na filmové mapě.
Lektory kurzů jsou respektovaní pedagogové FAMU a filmové vědy, ale také filmoví tvůrci a pedagogové nastupující generace. Za všechny můžeme jmenovat filmového režiséra Tomáše Janáčka, experimentální filmaře Květu Přibylovou a Františka Týmala, kameramana Ondřeje Belicu, scénáristu Marka Grajciara, dramaturga a pedagoga Jiřího Forejta, zvukaře Martina Blaubera a Vojtu Gamana, producenta Petra Horáka, šéfy známých pražských kin Jiřího Flígla nebo Davida Havase ale také osobnosti formátu Martina Čiháka, Davida Čeňka a Vladimíra Hendricha. Každý rok se do kurzů zapojí silná umělecká komunita autorů rozdílného věku, kteří jsou schopni pomoci si navzájem při práci na svých autorských filmech. Část našich absolventů se každoročně dostává na filmové školy, část si splní sen, a někteří po absolvování zkrátka pokračují ve filmové práci. Chcete vkročit do řečiště filmové tvorby? Kurzy Free Cinema mohou stát na začátku Vaší cesty.

JAK VIDĚT FILM:
Jak vidět film je cyklus rozborových seminářů, projekcí a masterclass výrazných filmových osobností. Naši pedagogové předloží inspirativní podoby uvažování o filmové tvorbě i teorii, naučí studenty analyzovat filmy a ti si vyslechnou výběrové lekce od předních filmových dramaturgů a pedagogů. Celoroční kurz je vhodný jako příprava na teoretickou část přijímacích zkoušek na vysoké školy uměleckého zaměření, ale zároveň slouží jako teoretický základ při tvorbě vlastních námětů a scénářů. Filmař bez zevrubné myšlenkové průpravy není plnohodnotným autorem.
Místo: Kasárna Karlín

JAK STVOŘIT FILM:
Praktický kurz pro zájemce o filmovou tvorbu. Přednášky se věnují přípravě scénářů, režii, ale i technickým stránkám filmu, jako je kamera nebo zvuk. V prvním pololetí si studenti projdou pečlivou přípravou scénáře, od sepsání námětu, přes literární až po technický scénář. Své náměty a nápady budou mít možnost konzultovat s lektory na pravidelných setkáních. Druhé pololetí je zaměřeno na technické profese ve filmu. Zvuk, kamera, střih, ale i obrazová a zvuková postprodukce ve studiu. Na závěr dostanou studenti k dispozici filmovou techniku, aby mohli dokončit svůj kraťas!
Místo: Studio FAMU
Po skončení kurzu proběhne slavnostní premiéra všech natočených snímků. Náš label Free Cinema Films se stará o následnou distribuci vytvořených filmů na filmových festivalech i po českých kinech.

Více na:
http://www.freecinema.cz/verejnost/
Přihláška na: https://forms.gle/C2Gepxwc1kGrEnmRA