PŘESUNUTO

Smyčcové kvarteto Vladimíra Sommera

17. 10.
od 19.30

sobota 17. 10.—19:30—Bazén
Smyčcové kvarteto Vladimíra Sommera

Anna Sommerová a Chikako Tomita – housle
Anežka Ferencová – viola
Alena Šístková – violoncello

Ve specifické atmosféře kasárenského Bazénu proběhne 17. října speciální koncert českého smyčcového kvarteta Vladimíra Sommera.

Houslistka Anna Sommerová a violistka Anežka Ferencová se společně věnují
komorní hudbě již více než deset let. Za tuto dobu stačily nastudovat řadu děl
nejen z repertoáru pro housle a violu, společně s violoncellistou Petrem
Malíškem pak taktéž díla určená pro smyčcové trio. Společně s houslistkou
Chikako Tomitou a violoncellistkou Alenou Šístkovou se posléze rozhodly
společně intenzivně věnovat právě smyčcovému kvartetu. Zvoleným názvem se
soubor rozhodl přihlásit k odkazu významného českého skladatele Vladimíra
Sommera, autora mj. dvou smyčcových kvartetů.

Vstupné dobrovolné

https://goout.net/cs/smyccove-kvarteto-vladimira-sommera/sznbowq/