Kino

The Kafka Conference, or Dubček Goes Swimming

15. 10.
od 19.00

The Kafka Conference, or: Dubček Goes Swimming
Tobi Sauer— Německo, Česko, Slovensko —2021—145 min—anglické titulky
—vstupenky: https://bit.ly/KK_kino_thekafkaconference

Q&A with the director and other team members after the movie!

CZ:
Několik období českých a slovenských dějin se prolíná: V roce 1960 hledá mladý spisovatel (Václav Havel) a budoucí filmový režisér (Miloš Forman) dům Kafkovy sestry, který se nachází na vesnici. V roce 1963 se na konferenci na českém hradě mluví o Kafkovi jako o oběti kultu osobnosti, která by měla konečně dostat permanentné víza do socialistických zemích. V roce 1968 se reformátoři pokusili o demokratizaci Československa a nastolení „socialismu s lidskou tváří“. V roce 2018 je na Slovensku zavražděn mladý novinář a v Česku ve stejnou chvíli probíhají protesty proti premiérovi.

EN:
Several periods in Czech and Slovak history are interwoven: In 1960, a young writer (Václav Havel) and a future film director (Miloš Forman) search for Kafka's sister's house in a village. In 1963, in a conference at a Czech castle, Kafka is discussed as a victim of the cult of personality who should finally be given a "permanent visa" in socialist countries. In 1968, reformers attempt to democratize Czechoslovakia and to establish a "socialism with a human face". In 2018, a young journalist is murdered in Slovakia, while in the Czech Republic, there are protests against the Prime Minister.