Přednáška

MILUJEME ZEMI - Z RUSKA NA SUMATRU

28. 5.
19:00

MILUJEME ZEMI - Z RUSKA NA SUMATRU

Tato společneská akce s promítáním je zaměřena na seznámení široké veřejnosti s česko-slovensko-indonéskými projekty Green Life a Blue Life, které se odehrávají na Sumatře a zabývají se ochranou deštného pralesa a čištění oceánu. Součástí akce bude promítání fotografií a filmů, které nás zavedou též nejen na Sumatru, ale též do Ruska, kde se seznámíte s úspěšným projektem na záchranu zubrů evropských a ambicemiu se stát členy International Ranger Federation. Máte se na co těšit s doprovodným slovem Milana Jeglíka, předsedy spolku Prales dětem. 

Více informací o přednášce: pralesdetem.cz pralesdetem.cz/kalendar-akci/ facebook.com/PralesDetem/