Výstava

Maxim Sarychau: Slepá zóna

3. — 28. 11.
od

Maxim Sarychau hraje na současné umělecké scéně v Bělorusku významnou roli. V ohnisku jeho zájmu leží boj obyčejných lidí proti represivním metodám současného běloruského režimu – uvádí jednotlivé formy a případy rezistence do celkového politického kontextu země, jež nikdy neopustila sovětský tradicionalismus a násilné metody Běloruské sovětské republiky dokázala adaptovat na 21. století.

Slepá zóna natahuje možnosti dokumentárního formátu až na hranu aktivismu, a zároveň pracuje s uměleckou stylizací. A jak Sarychau koncepčně propojuje dokumentární, aktivistickou a uměleckou fotografii, staví vedle sebe i zdánlivě nepropojitelné obsahy: konkrétní případy násilí ze současného Běloruska, drobné detaily dokreslující toto násilí nebo odkazy na dějiny násilí minulého století.

Vernisáž s komentovanou prohlídkou se uskuteční v Kasárnách Karlín v sobotu 3. listopadu 2018 od 18 hodin. Přítomen bude sám autor.

Organizátory výstavy je Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko a Kasárna Karlín.

Vstupné je zdarma.

plakát