KK_HUDBA_OBECNA1

King Dude (USA)

od 19.00

Při­jede Chlapík, který je Králem. KING DUDE je mod­rooký Mefistofe­les s aku­stick­ou kytarou, co se obléká jako John­ny Cash, kámoší s Chelsea Wolfe a zpívá jako týpek, co je králem špinavé ulice, která je jeho vírou i válk­ou, kde nachází útěchu, spá­su i smrt. Jeho hrdel­ní bary­ton tak dokáže během jed­iného nádechu pře­jít od strašidel­ného a zran­itel­ného k hro­mové­mu, téměř bib­lick­é­mu běs­nění, které z jeho ďábel­sky zbožného pís­ničkářství dělá nástroj, které používá k zažehnutí zjevení ve všech, kdo se s ním setka­jí. KING DUDE nejčastěji bývá označován za tem­ný folk či rock‘n‘roll, ale jeho syrové, hyp­notické hym­ny se inspiru­jí v coun­try, blues, amer­i­caně i gotice, a má za sebou i met­alové koketerie.