Krypto inovace

10 let krypto inovací – SatoshiLabs meetup

18.00

Už je to ofi­ciál­ně 10 let, co Tre­zor se svo­jí první hard­warovou peněženk­ou na světě založil nové odvětví a odstar­to­val příběh Satoshi­L­abs. Z jed­no­ho star­tupu jsme se rozrostli do čtyř nezávis­lých společnos­tí – Tre­zor, Invi­ty, Trop­ic Square a Vexl, které dnes zároveň tvoří kom­plexní ekosys­tém pro nákup, správu a uchovávání Bit­coinu a dalších kryptoměn. 

Oslav s námi deká­du ino­vací v kryp­tu a dig­itál­ní bezpečnos­ti a poznej naše lead­ery, kteří se s Tebou podělí o příběhy a zkušenos­ti s budováním úspěšného kryp­toměnového byzny­su. Ohléd­neme se do min­u­losti, podíváme se na součas­nou situaci a zamys­líme se i nad tím, co při­nese budouc­nost.

Reg­istru­jte se zde

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže