KON­TAK­TY

INFO & REZERVACE

obec­né dotazy (né rez­er­vace) – info@​kasarnakarlin.​cz

rez­er­vace, ztrá­ty a nálezy – kavarna@​kasarnakarlin.​cz

Pro­duKCE—

Tomáš Kroczek, pro­dukce – produkce@​kasarnakarlin.​cz

Mar­tin Pack­an, hudeb­ní pro­dukce – music@​kasarnakarlin.​cz

Mar­ket­ing a PR

Radek Pavlovič, PR/​marketing – pr@​kasarnakarlin.​cz

Doro­ta Velek, Natálie Bau­manová – foto

KINO

Simona Darulová, pro­dukce – film@​kasarnakarlin.​cz

Jan Touš, dra­maturgie – film@​kasarnakarlin.​cz

KAVÁR­NA & BAR

rez­er­vace – kavarna@​kasarnakarlin.​cz

objednavky@​kasarnakarlin.​cz

Sport—

sauna, beach vole­jbal – sport@​kasarnakarlin.​cz

Flex­i­ble Spot—

Hon­za Pen­ti­full – honza.​pentifull@​gmail.​com

www​.flex​i​blespot​.cz 

Kasárna Karlín
Kill The Dandies! na 5. narozeninách Kasáren Karlín
Idea v Kasárnách Karlín
Red Bull Dance Academy
Hello Marcel v Kasárnách