The Karlin Barracks are a place where people of different ages and walks of life can meet and spend time together. It is a cultural oasis, free of visual smog and only a few minutes from the centre of Prague. There is a coffee shop here, a cinema, a sand pit, a gallery, a campfire pit, a bar with a club and thriving cultural and social life.

The premises were opened to the public for the first time in June 2017 during the celebrations of the 200th anniversary of Karlín.

If you want to learn more about the history of the barracks or about our activities, just grab a drink and make a tour of the exhibition in the courtyard!

tým2019

How does Kasárna Karlín’s future look like?

Our enterprise has been endangered several times. Since the spring, we have had to deal with tenders that aimed to rent Kasárna as a commercial business, and it was not clear whether we would be able to continue. What is the current situation? 

We have a signed loan agreement with the state (that owns Kasárna) until March 2022. Until then, we can theoretically continue as before. At the same time, the state tried to lease Kasárna twice commercially in a tender. However, the conditions are so unfavorable that none of them ended with the signing of a contract with the winner. We did not participate in these tenders. Paying a commercial rent would mean the end of our enterprise, which aims at prices lower than those usual in Karlín, the development of Kasárna and hosting events for only a voluntary admission. We’ve already offered greater financial involvement. However, the relevant amount of rent is unrealistic for us. Although the current situation is uncertain, we have the support of both the public and politicians, and we believe that we will be able to stay here for at least another two years.

Therefore, many thanks to all of you who come to us regularly: every coffee sold, beach volleyball game or cake purchased allows us to open Kasárna for you every day!

Kasárna Karlín očima hlavního produkčního Matěje Velka.

Kdo a co se vlastně skrývá pod názvem Kasárna Karlín?

  • Kulturní a společenské centrum Kasárna Karlín vytvořila a spravuje nezisková organizace Pražské centrum z.s., kterou tvoří užší tým zhruba 15 lidí rozličných profesí a zaměření (produkční, kurátoři, dramaturgové, správci, provozní, PR, ostraha). Dále se na celém provozu podílí množství externích spolupracovníků (právní servis, účetnictví, grafický design, programování, IT). Tvář celému místu pak dávají také samotní baristé, barmani a samozřejmě i všichni brigádníci a dobrovolníci.

Co už máte za sebou?

  • V roce 2013 jsme společně s Dianou Vávrovou založili kulturní centrum na Nákladovém nádraží Žižkov, kde jsme působili do konce sezóny 2015. Na pomyslnou kulturní mapu Prahy se tak dostal prakticky neznámý funkcionalistický památkově chráněný objekt. Náš záměr si ale přivlastnil ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant a my jsme nádraží museli opustit.

Jak se stan, že nezisková organizace dostane k užívání největší budovu v Karlíně?

  • Souhrou několika poměrně zásadních a neopakovatelných okolností a také díky naší pověsti a zkušenostem s velkým objektem pod památkovou ochranou. Vezmu to popořadě. V roce 2014 Ministerstvo obrany zarazilo nevýhodný prodej a kasárna převedlo v roce 2016 na Ministerstvo spravedlnosti s tím, že v areálu vznikne justiční palác. Na začátku roku 2016 mě oslovil s myšlenkou dočasného využití areálu bývalých kasáren místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus a předjednal mi schůzku s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem, který nápad podpořil. Následně jsme připravili projekt využití areálu pro potřeby kulturního a společenského centra a rok vyjednávali smluvní podmínky. 

Co přesně spravujete a na jak dlouho je podepsaná smlouva?

  • Naším záměrem bylo a je spravovat areál celý, včetně tzv. staré budovy kasáren. V tuto chvíli máme smlouvu do roku 2020 na tzv. novou budovu a nádvoří. Jednání o prodloužení doby trvání smlouvy a rozšíření na celý areál pokračují. Tak nám držte palce. Plány máme velké! Nicméně i stávající využívané prostory nás stály spoustu energie a peněz. Vlastně tomu pořád nemůžu uvěřit, kolik jsme toho za rok stihli. Původní armádní kino jsme vybavili technikou pro digitální projekci a chceme do něj vrátit i promítání z filmového pásu. Z bývalé vojenské tělocvičny se stala galerie Karlin Studios. V garážích je dnes klubová scéna zejména pro koncerty živé hudby a pro menší divadelní představení. Nechybí ani zázemí baru a WC s dostatečnou kapacitou. Největší dřinu představovalo zpřístupnění bývalého armádního bazénu a vytvoření denní kavárny v jeho předsálí. No, a pak je tu celé nádvoří, na které se teď před začátkem sezóny začínáme znovu víc soustředit a věříme, že se stane ještě pohostinnějším místem pro všechny naše návštěvníky.

Máte nějaké krédo, pravidla, hodnoty, které chcete dodržovat, pro koho by měla Kasárna Karlín být?

  • Snažíme se ukázat, že i dočasné využití a zpřístupnění nevyužívaných objektů může být přínosné nejen pro vlastníka - stát, státní firmu, město apod., ale i pro širokou veřejnost. Stát ušetří a veřejnost dostane v místě určitý typ občanské vybavenosti, který má zcela určitě regionální přesah. Snažíme se, aby místo zůstalo přístupné veřejnosti v co nejširším slova smyslu - udržujeme ceny vstupného a sortimentu na přijatelné hladině, navíc uvádíme i programy zdarma. Vytváříme místo prosté vizuálního smogu - Kasárna jsou ostrov bez reklamy. Postupujeme maximálně šetrně, recyklujeme materiál a důsledně třídíme odpad. To, jestli se nám to daří, posoudí nejlépe každý z našich návštěvníků sám. Soudíce podle toho, co vidíme a slyšíme, našli jsme onu pomyslnou „díru na trhu“. Jsme rádi, že se k nám lidé vracejí, a že nás podporují v tom, co děláme pro lepší kvalitu života ve městě.

Z čeho projekt financujete?

  • Všechny počáteční investice jsme platili pouze z našich osobních prostředků, co jsme měli se ženou. Museli jsme si půjčit od přátel a získat od našich partnerů finanční nebo materiální podporu, počítali jsme každou korunu a pomohla i odložená splatnost faktur. Naším hlavním zdrojem příjmů jsou zejména provozy kavárny, baru a občerstvení. Proto se lidem snažíme pořád dokola vysvětlovat, že si nemají do Kasáren nosit vlastní jídlo a nápoje. Jednoduše řečeno, každá prodaná káva nám pomáhá vytvářet Kasárna lepší a přístupnější pro všechny. Konečně jsme letos poprvé získali grantovou podporu od Městské části Praha 8, hlavního města Prahy, Ministerstva kultury a T-mobile Mluvme spolu. Jedná se o úklid nádvoří, provoz kina v průběhu podzimních a zimních měsíců, hudební dramaturgii a výzkumný program o historii kasáren, potažmo celého Karlína a jeho komunit. Chceme totiž ve spolupráci s MČ Praha 8 připravit velkou výstavu k historii, současnosti a budoucnosti Kasáren Karlín. Součástí budou i rozhovory s pamětníky. 

Co budete dělat, až to všechno budete mít hotové?

  • To bych taky rád věděl! Vážně, práce máme pořád dost a je s podivem, že to v tak málo lidech zvládáme, baví nás to a ještě jsme se na to nevykašlali. Je to totiž pořád jen dočasný záměr, v Kasárnách nemáme nikdo předplacený důchod. Jednoho dne prostě budeme muset z Kasáren chtě nechtě odejít a celá věc skončí. Rozhodující je, jak rychle se rozeběhne příprava projektu rekonstrukce a přestavby Kasáren na justiční palác. Pokud to bude za deset a více let, bude to pro nás asi i taková pomyslná hranice, za jak dlouho z nás vyprchá nadšení a radost vystřídá rutina. Prostě nás to musí naplňovat, jinak to nebudeme dělat tak dobře jako dosud. Klíčové teď bude, jak rychle splatíme všechny půjčky a okamžik, kdy budeme moci soustředit opravdu všechnu pozornost na program. A stále jsme se ješte nevzdali plánu na využití historické budovy Kasáren, a to je opravdu velké sousto. 

Matěj Velek, 2. 4. 2018