Kon­cert pro Greenpeace

Na sklonku léta 2019 na kon­certě pro Green­peace zahráli Zrní, Tata Bojs a Mucha. Pro nás to byla a stále dosud je největší akce, kter­ou pamatu­jeme. Areálem tehdy proš­lo více než 2500 lidí.

Foto: Petr Zewlakk Vrabec