PRO

POŘA­DATELE

CHCETE ZOR­GA­NI­ZO­VAT PŘEDNÁŠKU
NEBO FIREM­NÍ AKCI?

Tomáš Kroczek, Ivana Žížalová
produkce@​kasarnakarlin.​cz


CHCETE USPOŘÁ­DAT KONCERT?

Mar­tin Pack­an
kasarnamusic@​gmail.​com


CHCETE ZOR­GA­NI­ZO­VAT FIL­MOVOU PROJEKCI?

Jan Touš
film@​kasarnakarlin.​cz


POTŘE­BU­JETE pro­mo podporu?

Radek Pavlovič
pr@kasarnakarlin.cz


TECH­NICKÁ SPECI­FIKACE PROSTORŮ

Ke stažení


LOGA KASÁREN KARLÍN

Ke stažení

Kreslená mapa Kasáren Karlín