PRO POŘA­DATELE

CHCETE ZOR­GA­NI­ZO­VAT PŘED­NÁŠKU NEBO FIREM­NÍ AKCI?

Tomáš Kroczek – produkce@​kasarnakarlin.​cz

CHCETE USPOŘÁ­DAT KONCERT?

Mar­tin Pack­an – music@​kasarnakarlin.​cz

CHCETE ZOR­GA­NI­ZO­VAT FIL­MOVOU PROJEKCI?

Simona Darulová – film@​kasarnakarlin.​cz

Jan Touš – film@​kasarnakarlin.​cz

TECH­NICKÁ SPECI­FIKACE PROSTORŮ

Kom­plet­ní rid­er Kasáren ke stažení

LOGA KASÁREN KARLÍN

Ke stažení

Kreslená mapa Kasáren Karlín
Letní kino Kasárna Karlín
Letní kino Kasárna Karlín
kavarna Bazen
Letní kino Kasárna Karlín
Letní kino Kasárna Karlín