O NÁS

Kul­turní oáza jen pár min­ut od cen­tra Prahy. Poprvé jsme otevřeli v červnu 2017.

Za pět let jsme vybu­dovali unikát­ní mís­to, které nabízí kon­cer­ty, kino, ale také stylovou kavár­nu, beach vole­jbal, saunu nebo dět­ské hřiště. Jsme kul­turní oáza pro všech­ny.“ — Matěj Velek, jeden z provozních Kasáren Kar­lín, v rozhovoru pro full​moonzine​.cz z červ­na 2022.

Chcete se o kasárnách dozvědět víc? Neváhe­jte si s drinkem v ruce pro­jít výs­tavu na nád­voří. Zachy­cu­je his­torii objek­tu, vzpomínky vet­eránů i součas­ný provoz a plány do budoucna.

Chcete u nás uspořá­dat akci? Mrkněte do sekce PRO POŘA­DATELE

V MÉDIÍCH

Aktuálně.cz— Kasár­na Kar­lín se za pět let změni­la k nepoznání. Z armád­ního bazénu je kavárna

ČRo Vlta­va— Kasár­na Kar­lín jsou speci­fická tím, že je tam všechno

ČRo Vlta­va— Netradiční mís­ta pro kulturu