SAUNA

PO – 17.00 – 22.30
ST – 17.00 – 22.30
NE – 17.00 – 22.30

Min­imál­ní dél­ka rez­er­vace 1h / 180 Kč
Poté možno prod­lužo­vat po 0,5 hod­ině za 90 Kč
Nově je potře­ba rez­er­vaci uhra­dit pře­dem online a to nejpozději do 3 hodin před začátkem dané rez­er­vace. Děkujeme.

Per­ma­nen­tky (dárkové poukazy) na 3, 5 a 10 (+1) je možné zak­oupit zde.

Po pří­chodu se nahlaste na recep­ci v baru Myč­ka“ za jed­norožcem, obsluha Vás provede saunou a zapůjčí klíček od skříňky. Prostěrad­lo, voda a sklenice jsou v ceně, ručník za 30 Kč (možnost použít vlastní).

REZ­ERVU­JTE SI SAUNU ZDE

REZ­ER­VACE CELÉ SAUNY

PO – 17.00 – 22.30
ST – 17.00 – 22.30
NE – 17.00 – 22.30

Min­imál­ní dél­ka rez­er­vace 1h / 980 Kč
Poté možno prod­lužo­vat po 0,5 hod­ině za 490 Kč

REZ­ERVU­JTE SI CELOU SAUNU