SAUNA

POZOR, SAUNA BUDE FUN­GO­VAT DO 15. 4. 2023 (VAŠE PER­MA­NEN­TKY PLATÍ DO 31. 12. 2023)

PO – NE 17.00 – 22.30

Rez­ervu­jte si svůj termín

Min­imál­ní doba saunování je 1 hod­i­na. Cena za hod­inu je 180 kč. Plat­ba je možná online v rez­er­vačním sys­té­mu nebo hotově na místě.

Při pří­chodu se nahlaste v kavárně Bazén a obsluha Vás provede saunou a zapůjčí klíček od skříňky, prostěrad­lo či ručník.

Při­jít můžete i bez objed­nání. V tom pří­padě je ale potře­ba počí­tat s možnos­tí, že bude sauna plně obsazená – pro­to doporuču­jeme sle­dovat rez­er­vační systém.

Per­ma­nen­tky—

Chcete chodit do sauny pravidel­ně? Máme k dis­pozi­ci per­ma­nen­tky na 10+1, 5 nebo 3 vstupy. Plat­ba je možná v rez­er­vačním systému.

Kupte si permanentku

Další info—

Prostěrad­la máme k zapůjčení zdar­ma, ručník za 30 kč.

K dis­pozi­ci máme převlékárny se skříňka­mi, dvě stu­dené sprchy, chladící káď, potír­nu s kapac­i­tou 6 osob a odpočívár­nu se 6 lehátky. A neza­pomeňme na skleněný strop!

Jakýko­liv drink z Kavárny si můžete vzít s sebou. Vodu pro Vás máme samozře­jmě zdarma.

V pří­padě jakýchko­liv dotazů se na nás můžete obrátit na sport@​kasarnakarlin.​cz

REZ­ER­VACE CELÉ SAUNY

Celou saunu je možné si rez­er­vo­vat za zvýhod­ně­nou cenu 990 Kč/​h.

REZ­ERVU­JTE SI CELOU SAUNU