Kulturní oáza bez vizuálního smogu jen pár minut od centra Prahy. Kavárna, kino, pískoviště, galerie, bar a klub, ohniště, kulturní i sportovní vyžití – to všechno nabízejí Kasárna Karlín svým návštěvníkům.

Areál byl poprvé otevřen veřejnosti při příležitosti oslav 200 let Karlína v červnu 2017. 

Pokud se o objektu kasáren i o naší činnosti chcete dozvědět víc, neváhejte si s drinkem v ruce projít výstavu na nádvoří. Zachycuje historii objektu, vzpomínky veteránů i současný provoz a plány do budoucna. 

kas namesti

Jaká je budoucnost Kasáren Karlín?

Náš provoz byl letos několikrát ohrožen. Od jara jsme museli řešit výběrová řízení na komerční provoz Kasáren a nebylo jasné, zda tu budeme moci i dále pokračovat. Jaká je situace nyní? 

Se státem máme podepsanou smlouvu o výpůjčce do března 2022. Do té doby můžeme teoreticky pokračovat stejně jako doposud. Stát se zároveň pokusil Kasárna dvakrát komerčně pronajmout ve výběrovém řízení. Podmínky jsou ale tak nevýhodné, že ani jedno z nich neskončilo podepsáním smlouvy s výhercem. My se do těchto výběrových řízení nehlásíme. Placení komerčního nájmu by znamenalo konec provozu, který umožňuje ceny nižší než jaké jsou v Karlíně obvyklé, rozvíjení areálu i pořádání akcí za dobrovolné vstupné. Větší finanční zapojení jsme státu nabízeli. Výše nájmu, která se ale objevuje ve výběrových řízeních, je pro nás nereálná. Přestože je současná situace znejišťující, máme podporu veřejnosti i politiků a věříme, že tu přinejmenším další dva roky budeme moci zůstat. 

Moc proto děkujeme vám všem, kteří k nám pravidelně chodíte: každá prodaná káva, hra plážového volejbalu nebo zakoupený koláč nám umožňují otevírat pro vás Kasárna každý den!

Kasárna Karlín očima hlavního produkčního Matěje Velka.

Kdo a co se vlastně skrývá pod názvem Kasárna Karlín?

  • Kulturní a společenské centrum Kasárna Karlín vytvořila a spravuje nezisková organizace Pražské centrum z.s., kterou tvoří užší tým zhruba 15 lidí rozličných profesí a zaměření (produkční, kurátoři, dramaturgové, správci, provozní, PR, ostraha). Dále se na celém provozu podílí množství externích spolupracovníků (právní servis, účetnictví, grafický design, programování, IT). Tvář celému místu pak dávají také samotní baristé, barmani a samozřejmě i všichni brigádníci a dobrovolníci.

Co už máte za sebou?

  • V roce 2013 jsme společně s Dianou Vávrovou založili kulturní centrum na Nákladovém nádraží Žižkov, kde jsme působili do konce sezóny 2015. Na pomyslnou kulturní mapu Prahy se tak dostal prakticky neznámý funkcionalistický památkově chráněný objekt. Náš záměr si ale přivlastnil ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant a my jsme nádraží museli opustit.

Jak se stan, že nezisková organizace dostane k užívání největší budovu v Karlíně?

  • Souhrou několika poměrně zásadních a neopakovatelných okolností a také díky naší pověsti a zkušenostem s velkým objektem pod památkovou ochranou. Vezmu to popořadě. V roce 2014 Ministerstvo obrany zarazilo nevýhodný prodej a kasárna převedlo v roce 2016 na Ministerstvo spravedlnosti s tím, že v areálu vznikne justiční palác. Na začátku roku 2016 mě oslovil s myšlenkou dočasného využití areálu bývalých kasáren místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus a předjednal mi schůzku s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem, který nápad podpořil. Následně jsme připravili projekt využití areálu pro potřeby kulturního a společenského centra a rok vyjednávali smluvní podmínky. 

Co přesně spravujete a na jak dlouho je podepsaná smlouva?

  • Naším záměrem bylo a je spravovat areál celý, včetně tzv. staré budovy kasáren. V tuto chvíli máme smlouvu do roku 2022 na tzv. novou budovu a nádvoří. Jednání o prodloužení doby trvání smlouvy a rozšíření na celý areál pokračují. Tak nám držte palce. Plány máme velké! Nicméně i stávající využívané prostory nás stály spoustu energie a peněz. Původní armádní kino jsme vybavili technikou pro digitální projekci a chceme do něj vrátit i promítání z filmového pásu. Z bývalé vojenské tělocvičny se stala galerie Karlin Studios. V garážích je dnes klubová scéna zejména pro koncerty živé hudby a pro menší divadelní představení. Nechybí ani zázemí baru a WC s dostatečnou kapacitou. Největší dřinu představovalo zpřístupnění bývalého armádního bazénu a vytvoření denní kavárny v jeho předsálí.

Máte nějaké krédo, pravidla, hodnoty, které chcete dodržovat, pro koho by měla Kasárna Karlín být?

  • Snažíme se ukázat, že i dočasné využití a zpřístupnění nevyužívaných objektů může být přínosné nejen pro vlastníka - stát, státní firmu, město apod., ale i pro širokou veřejnost. Stát ušetří a veřejnost dostane v místě určitý typ občanské vybavenosti, který má zcela určitě regionální přesah. Snažíme se, aby místo zůstalo přístupné veřejnosti v co nejširším slova smyslu - udržujeme ceny vstupného a sortimentu na přijatelné hladině, navíc uvádíme i programy zdarma. Vytváříme místo prosté vizuálního smogu - Kasárna jsou ostrov bez reklamy. Postupujeme maximálně šetrně, recyklujeme materiál a důsledně třídíme odpad. To, jestli se nám to daří, posoudí nejlépe každý z našich návštěvníků sám. Soudíce podle toho, co vidíme a slyšíme, našli jsme onu pomyslnou „díru na trhu“. Jsme rádi, že se k nám lidé vracejí, a že nás podporují v tom, co děláme pro lepší kvalitu života ve městě.

Z čeho projekt financujete?

  • Všechny počáteční investice jsme platili pouze z našich osobních prostředků, co jsme měli se ženou. Museli jsme si půjčit od přátel a získat od našich partnerů finanční nebo materiální podporu, počítali jsme každou korunu a pomohla i odložená splatnost faktur. Naším hlavním zdrojem příjmů jsou zejména provozy kavárny, baru a občerstvení. Proto se lidem snažíme pořád dokola vysvětlovat, že si nemají do Kasáren nosit vlastní jídlo a nápoje. Jednoduše řečeno, každá prodaná káva nám pomáhá vytvářet Kasárna lepší a přístupnější pro všechny.

Co budete dělat, až to všechno budete mít hotové?

  • To bych taky rád věděl! Vážně, práce máme pořád dost a je s podivem, že to v tak málo lidech zvládáme, baví nás to a ještě jsme se na to nevykašlali. Je to totiž pořád jen dočasný záměr, v Kasárnách nemáme nikdo předplacený důchod. Jednoho dne prostě budeme muset chtě nechtě odejít a celá věc skončí. Pokud to bude za deset a více let, bude to pro nás asi i taková pomyslná hranice, za jak dlouho z nás vyprchá nadšení a radost vystřídá rutina. Prostě nás to musí naplňovat, jinak to nebudeme dělat tak dobře jako dosud. A stále jsme se ješte nevzdali plánu na využití historické budovy Kasáren, a to je opravdu velké sousto.