BEACH
VOLEJBAL

PO –  13.00 – 20.00 (duben) / 21.00 (květen – srpen) / 20.00 (září)
SO – NE 10.00 – 20.00 (duben) / 21.00 (květen – srpen) / 20.00 (září)

REZ­ERVU­JTE SI SVŮJ TERMÍN

(rez­er­vaci je tře­ba uhra­dit online 24 hodin předem)

CENÍK A INFO

Do 17.00: 200 Kč / hodina

Od 17.00 do 21.00: 250 Kč / hodina

Zálo­ha na vypůjčení míče 500 Kč (k vyzved­nutí do 17.00 v kavárně Bazén)

Hřiště není osvětleno