Grensgeval – PLOCK! (BE)

CZ: Grens­geval – PLOCK! (BE)
14. 2. 2023 | 10:00 a 17:00
15. 2. 2023 | 10:00 a 17:00
16. 2. 2023 | 10:00 a 17:00

–vstu­penky: brzy

Bzučící ple­chovky. Roz­tančené barvy. Libozvuky. A jeden malíř-akrobat.
Plock! je vizuál­ně půso­bivé divad­lo s prvky cirkusu, během kterého divá­ci zapo­jí vešk­eré smysly.
Jakob milu­je Jack­sona Pol­loc­ka a rád by napodobil obraz svého oblíbence. Ale jak na to? Jak udělat totož­nou skvr­nu na správném místě? Cákáním, vyl­itím či potřís­něním barvy? Má snad tvořit štětcem nebo rov­nou rozlít celou ple­chovku barvy? Malu­je ruk­ou, celým tělem, otáčí sem, skáče, kroutí se, ale ať dělá, co dělá, jeho výtvor se orig­inálu né a né přiblížit.


POPRVÉČR, OBJE­VU­JEME PRO VÁS!
 
Kon­cept, režie: Hanne Van­der­steene a Mahlu Mertens
Akrobacie/​herectví: Jakob Lohmann / Camiel Corneille / Raf Pringuet
Zvukový kon­cept: Sti­jn Dick­el (aifoon vzw)
Kostýmy: Sofie Rosseel
Dra­maturgie: Mieke Versyp
Světel­ný design: Jeroen Doise, Saul Mombaerts
Tech­ni­ci: Rinus Samyn/​Korneel Moreaux,
S pod­porou: Vlám­ská vlá­da, De Grote Post, Dommelhof/​Theatre op de Markt, Cicus­cen­trum, De Kop­ergi­etery, aifoon vzw, Via Zuid

Dél­ka: 55 min
Věk: 4+
Video: https://​vimeo​.com/​2​0​5​2​3​5​9​2​5​?​s​i​g​n​u​p​=true

EN: Grens­geval – PLOCK! (BE)
14. 2. 2023 | 10:00 a 17:00
15. 2. 2023 | 10:00 a 17:00
16. 2. 2023 | 10:00 a 17:00

–vstu­penky: soon

Jakob tries to copy the paint­ing of his hero Jack­son Pol­lock. But how can he make the right blot on the right spot? Should he drip, throw, pour or splash the paint? Does he need to work with brush­es, sticks, or entire con­tain­ers? He uses all his body parts, but no matter
how he twists, turns, jumps, or rolls: his paint­ing does not resem­ble the original.

Plock! is visu­al cir­cus-sound the­atre that appeals to all the senses.
With buzzing cans, danc­ing paint, coloured sounds, and an acro­bat­ic painter.

A per­for­mance for every­one who like to colour out­side the lines every
now and then.

Con­cept, direct­ing, act­ing: Hanne Van­der­steene and Mahlu Mertens
Acrobacy/​act­ing: Jakob Lohmann / Camiel Corneille / Raf Pringuet
Sound con­cept: Sti­jn Dick­el (aifoon vzw)
Cos­tumes: Sofie Rosseel
Dra­matur­gy: Mieke Versyp
Light design: Jeroen Doise, Saul Mombaerts
Tech­ni­cians: Rinus Samyn, Korneel Moreaux,
With sup­port of: The Flem­ish Gov­ern­ment, De Grote Post, Dommelhof/​Theater op de Markt, Cicus­cen­trum, De Kop­ergi­etery, aifoon vzw, Via Zuid

Dura­tion: 55 min
Age: 4+
Video: https://​vimeo​.com/​2​0​5​2​3​5​9​2​5​?​s​i​g​n​u​p​=true