Ottone Pesante + Už Jsme Doma

od 19.00

—vstu­penky: brzy

Avant­gard­ní ital­ské jazz-brass-met­al trio Ottone Pesante se v měsí­ci kni­hy při­jede pochlu­bit tuzem­ským fanouškům svou posled­ní nahrávk­ou “… And The Black Bells Rang”. I když, oni se jí vlast­ně už chlu­bili na letošním Bru­tal Assaultu, kde svým setem vyrazili nepřipraveným dech. To, co dokáží vyplodit se svý­mi instru­men­ty, číta­jící­mi trubku, pozoun a bicí, je napros­to famózní a grandiózně oscilu­jící mezi genial­i­tou a šílen­stvím. Na pražském kon­certě je doprovodí Už jsme doma.