Koncert pro planetu

od 16.30

Pojďme zesílit hlas pro plan­e­tu muzik­ou. Žijeme v době, kdy příro­da dostává pořád­ně zabrat. Ukažme společně, že je tu ještě dost lidí, kteří na ni mys­lí a potke­jme se v Kasárně Karlín.
ODPOLEDNE na vás čeka­jí recyk­lační díl­ny, chill-out zóna, promítání doku­men­tu, bude toho dost. Vezměte klid­ně prcky s sebou. ?
VEČER máme připravený nabitý hudeb­ní pro­gram. Barbo­ra Poláková, Lenka Dusilová, Himalayan Dalai Lama, Jan 2 & Char­lie One a náš tajný host zahra­jí pro plan­e­tu. Moc jim děkujeme. ❤
NOCI nekončíme, ale tančíme pro plan­e­tu. ? DJs Lukáš Turza a IM Cyber uza­vřou svým elek­tron­ick­ým setem náš program.

PRO­GRAM:
16:30 recyk­lační díl­ny, recitace s hudeb­ním doprovodem
17:30 KON­CERT Barbo­ra Poláková
18:30 křest Alba Sound­track pro planetu
18:45 KON­CERT Himalayan Dalai Lama
20:00 KON­CERT Lenka Dusilová
21:15 KON­CERT Jan 2 & Char­lie One
22:00 DJ SET Lukáš Turza & IM Cyber
Při­jďte včas, kapaci­ta je OMEZENÁ a naposledy jsme Kasár­nu Kar­lín kom­plet­ně naplnili.

________

Kon­cert pro plan­e­tu je bene­fiční kon­cert, osla­va 50 let od vzniku Green­peace, ale i připomín­ka toho, že v ochraně přírody máme stále co dělat. Jeden den můžeme tančit a ukázat si, že je tu kopec lidí, kteří na plan­e­tu mys­lí. Další den se ale okamžitě dáme zase do práce. Oceány, lesy a pralesy ani kli­ma nepočká.
Kvůli nezávis­losti nepři­jímáme žád­né dary od firem, vlád a ani nadací s nimi spojenými.
Doporučené dobro­vol­né vstup­né na kon­cert je 350 korun. Pořiďte si včas svůj nelístek” na: https://​www​.50let​green​peace​.cz/

Vešk­eré dary získané během kon­cer­tu a prode­jem Nelístků“ půj­dou na pod­poru kam­paní Green­peace. Děkujeme.