Díky, že můžem: Kde končí Evropa? | Debata

od 17.00

?? Je demokra­cie v Evropě v ohrožení? ??

❔ Je právní stát hod­no­tou sdíle­nou ve všech státech EU? V jaké kondi­ci je v člen­ských státech nezávis­lost soud­nictví, médií, dodržování lid­ských práv nebo demokrat­ická děl­ba moci? A jak jsme na tom my Češi? ?️ O tom všem se bude disku­to­vat při debatě Kde končí Evropa?”

Kdy: 1. pros­ince, 17:00 — 18:30
Kde: Bazén — Kasár­na Karlín
Moderu­je: Barbo­ra Šichanová
Hosté: Věra Jourová, eurokomisař­ka pro hod­no­ty a trans­par­ent­nost Štěpán Černý, náměstek pro řízení Sekce pro evrop­ské záleži­tosti Lucie Zachar­iášová, právnič­ka Jsme fér Pavlí­na Janebová, ředitel­ka pro výzkum Aso­ci­ace pro mez­inárod­ní otázky Vojtěch Boháč — šéfredak­tor serveru Voxpot

Part­nery debaty jsou CZ PRES 2022, Friedrich Nau­mann Foun­da­tion for Free­dom, Mag­istrát Hl. m. Prahy, AMU, UK, ČVUT, VŠCHT, ČZU a Radio Wave.