Good Times Only + Bob Bleedy

od 19.30

Good Times Only + Bob Bleedy + Barbo­ra Cihak —vstu­penky: https://​bit​.ly/​K​K​_​k​o​n​c​e​r​t​_​g​o​o​d​t​i​m​e​sonly Hned první pros­in­cový den k nám zaví­ta­jí indie popové hvězdy — jed­na stálice a dvě právě vycháze­jící! Bob Bleedy u nás pokřtí svůj debut a Good Times Only zbrusu nový singl. Jako host­ka vys­toupí Barbo­ra Cihak. ✨ S hitem Let­ní třešně bej­vaj nejs­ladší se Good Times Only rych­le dostali do pově­domí české alter­na­tivní scény. Úspěšný albový debut Pěkný chvíle z roku 2020 se dočkal i remixové verze, která vyšla v lim­itce na kazetách. Letos se pražská kapela znovu přih­lási­la o slo­vo s novým sin­glem Z0NA100, který je jejich dopo­sud nej­tanečnější sklad­bou. Ostat­ně jak prav­il pro­du­cent singlu Jakub Kaifosz aka Laz­er Viking: Why am I danc­ing to Good Times Only?“ Další singl je na ces­tě a Good Times Only svůj vánoční kon­cert v Kasárně Kar­lín, který při­padá na 1. pros­ince, využi­jí jako jeho release par­ty! Na Lukách ? https://​youtu​.be/​z​9​U​I​w​h​gIBMQ Bob Bleedy je zbrusu nový pro­jekt Rober­ta Kříže, šéfa labelu Odd­i­ty Records a čle­na již zaniklého dua Jay­Ro. Odchod z berlín­ské uni­verz­i­ty, roz­pad kape­ly a bouřlivé hád­ky s otcem, který neschval­o­val jeho záměr věno­vat se hudeb­ní kar­iéře, to vše inspirova­lo Boba Bleedy­ho k nap­sání desky Code­pen­ders. Desetistopá směs úzkosti a euforie je tri­um­fál­ním svědectvím o krizi iden­ti­ty mladého muže, který si není jistý, jak by se měl cítit, ale rozhod­ně si je jistý, že něco cítí. A právě tuto krá­su u nás Bob Bleedy toho dne také pokřtí. Resource ?https://youtu.be/5‑c-PikS5So Jako host­ka křtů vys­toupí teprve sedm­nác­tiletá bed­room popová singer-song­writer Barbo­ra Cihak. Deb­u­tové EP Time And Fate” ztělesňu­je smutek nác­tileté touhy a vyrovnávání se s momen­ty, které netr­va­jí věčně. Za cíl si klade přinést na česk­ou hudeb­ní scénu více nové nezávis­lé hud­by a zau­j­mout posluchače svý­mi melan­cholick­ý­mi tex­ty. Barbo­ra sin­glem Time And Fate zau­jala posluchače loňského ročníku hit­parády neob­jevených Startér na Radio Wave, kde ji svý­mi hlasy dostaly až do finál­ní třet­ice. Startér Show­case ?https://​youtu​.be/​f​2​B​C​1​J​JJdXo Akce se koná za pod­pory Radia Wave.