Arleta (křest alba) + Fvck_Kvlt

od 19.00

Arleta (křest alba) + Fvck_​Kvlt —vstu­penky: https://​bit​.ly/​K​K​_​k​o​n​c​e​r​t​_​a​rleta Šep­tavý rap, který posílá do tem­no­ty všech­ny misog­yn­ní bytosti. Arleta se nebo­jí otevírat téma­ta, o kterých se ještě stále občas lidi bojí mlu­vit, a jinak tomu neb­ude ani na jejím novém EP Sex, které vydává 11. listopadu a které v Kasárnách první pros­in­cový pátek i pokřtí. Hostem bude sloven­ský rap­per Denis Ban­go vys­tupu­jící jako Fvck_​Kvlt. Rap pro ner­apové pub­likum. Hyp­nóza, dri­ve a intro­verze bourá všech­ny intim­ní schránky a estet­icky i lyricky se vymezu­je vůči zakořeněným pravidlům českého rapu. Arleta tvoří neú­navně a bez ustání. Na prvním EP Abil­i­ty to Dam­age Plant spolupra­co­v­ala s Davi­dem Herzigem, mezi další výrazná jmé­na patří právě Fvck_​Kvlt, jehož beaty můžete slyšet v tracku Styl. Dvo­js­ingl Weapon/​Paranoia pro­duko­val Jakub Šindler (Nev­er Sol, Bert & Friends, Unikat). Arleta nyní vydává nové EP, ze kterého zatím zveře­jni­la videok­lip k singlu Pri­vate Poi­son, kde na sebe bere podobu CGI avatara a zhmotňu­je a rozvíjí své před­stavy o dig­itál­ní vizuál­ní iden­titě. https://​arleta​.band​camp​.com/ https://​sound​cloud​.com/​a​r​l​e​t​a​b​e​r​n​dorff Pri­vate Poi­son ? https://​youtu​.be/​f​t​D​l​4​L​NV1WM Fvck_​Kvlt je sólový trapový pro­jekt Denise z trnavské punkové kape­ly The Wilder­ness. Je součástí skupiny KVLT CREW, jejíž čle­ny jsou i Edúv Syn, DJ Kabal alias Žakhéles a další. Nejvíce pozornos­ti získal s albem Zabi­jem sa!, hudeb­ně i tem­at­icky se totiž výrazně odlišu­je od zbytku rapové scény, ke které se Fvck_​Kvlt para­doxně hlásí méně než např. k hard­core punkové DIY scéně, ze které vychází a čer­pá. https://​fvck​kvlt​.band​camp​.com/ Sku*vensko I. ? https://​youtu​.be/​V​G​G​N​8​V​ql62A