Dukla + Salto With Love + další

od 19.00

Duk­la + Salto With Love + dné —vstu­penky: https://​bit​.ly/​K​K​_​k​o​n​c​e​r​t​_​dukla Pražská kapela Duk­la chys­tá svůj posled­ní pražský kon­cert letošního roku. Ten proběhne 9. 12. v Kasár­na Kar­lín. Jako speciál­ní hosty si přiz­vala kamarády Salto With Love a dné. Za novým pro­jek­tem Salto With Love sto­jí pís­ničkář­ka, hereč­ka a tanečnice Anež­ka Kalivodová se svý­mi bed­room coun­try pís­nička­mi. O DJ set po kon­certech se postará Ondřej Holý alias dné a na závěr také Lukáš Vydra alias Florbal.

Sauna