Zkouška umění

od 19.00

Zkouš­ka umění
Adéla Kom­rzý, Tomáš Bojar — Česko — 2022 — 102 min — CZ + ENG titulky
—vstu­penky: https://​bit​.ly/​K​K​_​k​i​n​o​_​z​k​o​u​s​k​a​umeni

Umělecká tvor­ba není soutěž, přesto se při při­jí­macích zkouškách na akademii musí dospět k pořadí uchazečů. Jak lze ale měřit výt­varné nadání? A jak­ou roli může mít v dnešním světě umění? Adéla Kom­rzý s Tomášem Bojarem se rozhodli natáčet tal­en­tové zkoušky na tři ateliéry AVU. Svým obser­vačním doku­mentem kladou prosté otázky, jež se zpravid­la bojíme vyslovit; možná pro­to, že v jiných pří­padech vedou k neuspoko­jivým, až banál­ním odpovědím. Zároveň ukazu­jí, že portrét insti­tuce dokáže nabíd­nout i odle­hče­nou gen­er­ační výpověď, v níž má výz­nam se ptát, proč má člověk potře­bu umělecky tvořit, ste­jně jako se dozvědět, že chle­ba za 14 korun může vydržet čer­stvý celý týden. (MFF Karlovy Vary)