Debata Lékařů bez hranic: víra, kultura a medicína

od 19.00

—vstu­penky: https://​bit​.ly/​K​K​_​d​i​s​k​u​z​e​_​l​ekari

Jak se pro­lí­na­jí víra, kul­tura a medicí­na? Jak se liší zdravot­ní péče v Iráku, Jordán­sku a Malawi? O tom se budou v pondělí 12. pros­ince 2022 od 19:00 v pražských Kasár­na Kar­lín bav­it účast­ní­ci misí Lékařů bez hran­ic. Návštěvní­ci se mohou těšit na gynekolo­ga Romana Kociá­na, zdravot­ní ses­tru Miroslavu Musilovou a psy­choložku Kateřinu Šrahůlkovou. Diskusi bude moderovat nov­inář Čest­mír Strakatý.