Hranice lásky

od 19.00

Hran­ice lásky
Tomasz Wińs­ki — Česko/​Polsko — 2022 — 95 min — CZ —
vstu­penky: https://​bit​.ly/​K​K​_​k​i​n​o​_​h​r​a​n​i​c​e​lasky

Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že její vztah s Petrem (Matyáš Řezníček) se pohy­bu­je v příliš zajetých kole­jích. Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne s Petrem sdílet své erotické před­stavy a tajné sny. Od vyprávění je pak už jen krůček k činům. Ke zkoumání vlast­ní intim­i­ty, k zážitkům s jiný­mi part­nery a ke stále inten­zivnější­mu hledání hran­ic, za které se dá v lásce a sexu zajít. Exper­i­ment se svo­bodou se však může snad­no vym­knout z ruk­ou… (Aero­films)