Totally Nothin – křest alba Noční můry

od 19:00

Jed­na z nejvýraznějších, né jen vizáží, mladých osob tuzem­ské rapové scény, rap­er a pro­du­cent Total­ly Noth­in pokřtí 16. pros­ince v Kasárnách Kar­lín svou pátou stu­diovou desku s názvem NOČNÍ MŮRY!
Ale nebo­jte, neb­ude to žád­ná noční můra. Čeká na vás totiž audiovizuál­ní show plná hudeb­ních hostů a pro­jekcí ve spo­jení s živou kapelou a tanečníky. Mezi hosty vys­toupí RAIN­ER, VERCETTIHEY YEN­DO. O sup­port se postará Skelly.
? LINE UP
◾ 18:30 Meet & Greet pro VIP
◾ 19:00 Open door
◾ 20:00 Skelly
◾ 20:30 Total­ly Noth­in + Hosté
◾ 22:00 After par­ty (Rain­er Tech­no set)

? PŘED­PRODEJ
https://​goout​.net/​c​s​/​t​o​t​a​l​l​y​-​n​o​t​h​i​n​-​k​r​e​s​t​-​a​l​b​a​-​n​o​c​n​i​-​m​u​r​y​/​s​z​p​isqu/

? VIP
◾ wel­come drink
◾ meet & greet před koncertem
◾ omezený počet