I Love You Honey Bunny

od 19.00

Zveme tě na tradiční vánoční kon­cert I Love You Hon­ey Bun­ny, ten­tokrát do pražských Kasáren Kar­lín. —vstu­penky: https://​bit​.ly/​K​K​_​k​o​n​c​e​r​t​_​i​l​o​v​e​y​o​u​h​o​n​e​y​bunny

Před­prodej: 270 Kč
Na místě: 350 Kč
Sup­port TBA
Speciál­ní vánoční sety:

  • vstu­pen­ka + CD Cos­mic Back­ground Radi­a­tion = 500Kč
  • vstu­pen­ka + LP Cos­mic Back­ground Radi­a­tion = 750Kč
Kasárna Karlín mapa Kavárna Bazén