Grand Prix

od 19.00

Grand Prix
Jan Pruši­novský — Česko — 2022 — 107 min — CZ
—vstu­penky: https://​bit​.ly/​K​K​_​k​i​n​o​_​g​r​a​n​dprix

Fil­mová kome­die režiséra Jana Pruši­novského (Most!, Okres­ní pře­bor) vypráví příběh dvou bra­tranců Romana (Kryštof Hádek) a Emi­la (Robin Fer­ro), jejichž snem je dostat se na závody For­mule 1. Roman vede ušmud­laný auto­bazar na okra­ji měs­ta, má tři děti a živel­nou manželku (Anna Kameníková). Emil, hor­livý milovník pořád­ku, si piplá svou autodíl­nu v cen­tru a o autech ví sko­ro všech­no. Když jed­no­ho dne Emil v tele­vizní soutěži vyhra­je vstu­penky na Velk­ou cenu Španěl­s­ka v Barceloně, netuší ani jeden z nich, že jejich výlet za snem se brzy změní na divok­ou jíz­du napříč Evropou. Zvláště když se na ně nabalí Štět­ka (Štěpán Kozub), Romanův kamarád a míst­ní mag­net na prob­lémy. (Fal­con)