A pak přišla láska...

od 19.00

A pak přišla láska…
Šimon Holý — Česko — 2022 — 85 min — CZ
—vstu­penky: brzy

Psy­cholož­ka Kristý­na (Pavla Tomi­cová) zoufale hledá lásku a štěstí. Rozhodne se pro­to odjet se svou dospělou dcer­ou Sárou (Sara Ven­clovská) na ozdravný vík­end za kartářk­ou Zde­nou (Tereza Hofová). Skrze pochyb­né rodové léčení a výk­la­dy karet zjistí víc nejen o svém prob­lem­at­ick­ém vztahu k okolí, ale i ke své dceři a sobě samot­né. Při­jde na kon­ci uzdravování konečně i lás­ka? (Aero­films)