Koncerty Kasárna Kalín

Kunstkamera

od 19.00

Kun­stkam­era
Jan Švankma­jer — Česko — 2022 — 113 min — CZ
—vstu­penky: brzy

Film Kun­stkam­era je procházk­ou zámkem a býval­ou sýp­k­ou v Horním Staňkově, ve kterých je Švankma­jero­va kun­stkam­era instalová­na. Nejde ale o kun­sthis­torický film v pravém slo­va smys­lu, ale o nas­nímání mag­ické atmos­féry této sbírky a prostředí, v kterém je umístě­na. Ve snímku nejde o pouhou prezentaci exponátů, arte­fak­ty jsou nas­nímány s při­danou hod­no­tou Švankma­jero­va imag­i­na­tivního pohle­du v řazení objek­tů a výk­ladu, a to niko­liv jenom slovního. (Cin­e­mArt)